Informasjon om kyrkjelege handlingar:

Dåp, bryllaup og gravferd.

 

Mange møter kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Kyrkja ønskjer å vere til stades i livet til folk i kyrkjelyden både i glede og i sorg. Her under finn de meir informasjon om korleis de skal gå fram i samband med dåp, bryllaup og gravferd. 

 

Dåp

Dåp har ein eigen påmeldingsmodul som de kjem fram til ved å gå inn på denne linken: "Dåpspåmelding". Når de kjem inn på denne sida finn de samstundes meir informasjon om dåp. Les den først. 

 

Vigsel/Bryllaup.

Ta kontakt med Evje kyrkjekontor for å avtale vigsel. Her skal de spørre etter Åse Torhild Guldsmedmoen. Ho kan kontaktast på telefon 911 78 281 på onsdager, Ein kan også sende e-post til: ase.guldsmedmoen@aseral.kyrkjelyd.no
Alternativt kan ein ringe og spørje etter Åse Torhild på Evje kyrkjekontor på telefon: 37 93 00 08. Her er det ope tysdagar og torsdagar frå 9-14, og fredagar frå 9-12.

 

Gravferd: 

For gravferd er det greiast først å ta kontakt med eit gravferdsbyrå. Dei vil vere til hjelp med å organisere gravferda, og vil skaffe prest til gravferda. Åseral har ikkje noko eige gravferdsbyrå, men det finns på Evje og i Vennesla, og i Kristiansand finns fleire. 

Satsar ved gravferd: 
Det takast leige når avdøde ikkje var medlem av Den norske kyrkje eller når avdøde var folkeregisterført utanfor Åseral kommune.
Leige av kyrkje kr. 1500,-
Leige av kyrkje med organist kr. 3500,-

Festeavgift kr. 1000,- for 10 år.
 

Kyrkjegardane

No kan de søke på namna til dei som er gravlagd på kyrkjegardane i Åseral og finne grava deira ved å klikke her. Om de finn noko som ikkje stemmer, ver grei å send ein e-post til sjur.hogetveit@aseral.kyrkjelyd.no

 

 

 

 

Dåpspåmelding

Les mer