Dåp

 

Mange møter kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Her skal vi samle informasjon om dåp, bryllaup og gravferd. Inntil vidare: Ta kontakt på telefon eller epost dersom det er spørsmål knytta til dette.