Kontaktinformasjon

Åseral kyrkjelyd


Kontordag Åseral:

Onsdagar kl. 10.00-14.00

Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral

E-post til kyrkjekontoret kan sendast til kyrkjeverja til denne E-postaderssa:

post@aseral.kyrkjelyd.no
         

  
  Kyrkjeverje:
  Sjur Høgetveit
  E-post: sjur.hogetveit@aseral.kyrkjelyd.no
  Telefon: 917 63 103
 
 
  Kyrkjelydssekretær:
  Åse Torhild Guldsmedmoen
  E-post: ase.guldsmedmoen@aseral.kyrkjelyd.no
  Telefon: 911 78 281
 

 

Vikar for kyrkjetenar: Åse Austrud 
Telefon: 918 89 555
 
Reinhaldar Åseral:  Åse Austrud
Telefon: 918 89 555
 
Organist: Oddbjørn Stakkeland
Telefon: 915 61 029

Organist:  Knut Olav Uppstad
Telefon: 400 41 041

Organist:  Ann Margret Haaland
Telefon: 952 45 089
 
Trusopplærar:  Gunvor Ljosland
Telefon: 971 90 325
 
Sokneprest: Kjell Steinbru
Telefon: 473 28 472
Leiar i soknerådet: Åse Austrud
Telefon: 918 89 555
 
Kyrkjebladet for Åseral, og Evje og Hornnes
Redaktør: Arna Berg.  
Telefon: 905 00 467 
Har du idear, tankar eller tips til noko du ønskjer å ha med i kyrkjebladet, kan du sende det til Arna Berg.