Kontaktinformasjon Åseral kyrkjelyd


Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral - Sjå i kart

Det gamle telefonnummeret til kyrkjekontoret er avvikla.

Epost kyrkjekontoret: post@aseral.kyrkjelyd.no

Kyrkjeverje: Vikar frå 2020: Truls Erik Thonhaugen. (900 53 181). Epost: Truls.Thonhaugen@aseral.kyrkjelyd.no . Kontordag: Måndager.

Mellombels vikarierande kyrkjeverjer: Arna Berg (905 00 467) og Åse Austrud (918 89 555). 

Vikar for diakonen: Linda H. B. Slyngstad. Telefonnummer: 99627949. Epost: prostidiakon@kirkebakken.no
Sokneprest: Kjell Steinbru. Telefon: 473 28 472. Epost: kjell.steinbru@aseral.kyrkjelyd.no

Leiar i soknerådetÅse Austrud (Tel.: 918 89 555).

Jan Martin Austad

Åse Austrud

91889555

Arna Berg

Gunnar Ellingsen

38 15 00 84

458 02 349

Send e-post

Per Ragnar Haraldstad

95108788

Send e-post

Helga Victoria Aas Johnsen

992 30 189

Send e-post

Turid Røynlid

94434105

Oddbjørn Stakkeland

91561029

Send e-post

Kjell Steinbru

473 28 472

Send e-post

Knut Olav Uppstad

40041041

Send e-post