Kyrkjebladet

 

Her under finn de linkar til dei siste utgåvene av det felles Kyrkjebladet for Åseral, og Evje og Hornnes. 
Redaktør er Arna Berg.  
Redaksjonen kan kontaktast på telefon eller E-post:
Telefon: 905 00 467 
Har de idear, tankar eller tips til noko de ønskjer å ha med i kyrkjebladet, kan de sende det til redaktøren.
 

2024