Kontaktinformasjon Åseral kyrkjelyd


Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral

(e)post til kyrkjekontoret sendes kyrkjeverjen:
sjur.hogetveit@aseral.kyrkjelyd.no

         

  Kyrkjeverje:
  Sjur Høgetveit
  epost: sjur.hogetveit@aseral.kyrkjelyd.no
  tlf.: 91 763 103

 

  Kyrkjelydssekretær:
  Åse Torhild Guldsmedmoen
  epost: post@aseral.kyrkjelyd.no


                 Kontordag: Onsdager 10.00-14.00

 

Kyrkjetenar Åseral:     Åse Austrud - tlf: 91 88 95 55
Kyrkjetenar Åknes:     Turid Røynlid - tlf: 94 43 41 05
Kyrkjetenar Ljosland: Oddmund Ljosland - tlf: 48 03 20 05
Reinhaldar Åknes:       Lise Marit Ljosland Tickner - tlf: 48 03 75 11

 

Organist:  Oddbjørn Stakkeland, tlf:  915 61 029 - epost: oddbjornstakkeland@gmail.com
Organist:  Knut Olav Uppstad, tlf: 400 41 041 - epost: uppstad@gmail.com
Organist:  Ann Margret Haaland, tlf: 952 45 089

 

Diakon:          Helga Johnsen, tlf: 992 30 189. Epost: prostidiakon@kirkebakken.no
Diakon (til 30/6): Anna Heggland, tlf:  
913 82 835

 

Sokneprest:  Kjell Steinbru. Tlf: 473 28 472, epost: kjell.steinbru@aseral.kyrkjelyd.no
Prost:           Gunnar Ellingsen. Tlf: 45802349, epost: gunnar.ellingsen@kirkebakken.no

 

Leiar i soknerådet: Åse Austrud (Tel.: 918 89 555).

 

Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes :
Redaktør: Arna Berg.  Tlf 90500467,  epost: arnaberg@gmail.com

Har du ideer, tanker eller noe du syns bør være med i kyrkjebladet, kan du sende det til Arna Berg.