Kyrkjevalet 2023 - nominasjonsliste


Valliste for Åseral sokneråd ved kyrkjevalet 2023

Valurne

       Valliste for Åseral sokneråd ved kyrkjevalet 2023 i prioritert rekkefølgje

 

Nr

Navn

Fødselsår

1

Siren Håvorstad

1960

2

Åse Austrud

1954

3

Odd Arild Eikeland

1949

4

Grete Torhild Tveitstøl Forgard

1953

5

Aud Sandåker

1954

6

John Oddvar Selland

1953

7

Gerd Wenche Verdal

1956

8

Bente Forgard Lineikro

1967

 

Supplerande nominasjon: Lista kan supplerast med fleire kandidatar.

Eit forslag til kandidat skal vera underskriven av fem røysteføre forslagsstillarar. 
Underskriftane skal vera skriven på papir eller eit skanna dokument og leverast til kyrkjekontoret.

Frist for supplerande nominasjon er 15.mai klokka 12.00

Tilbake