Fasteaksjonskveld i Åseral bedehus


Fredag 24.mars 2023 kl.18.00

FASTEAKSJONSKVELD 
«HÅP I EN DRÅPE VANN» i Åseral Bedehus

Fredag 24.mars kl. 18.00

Arna Berg viser bilete og fortel frå reisa i oktober 2022 til Tanzania
og besøket på Haydom Hospital med Kirkens Nødhjelp.

Sokneprest Kjell Steinbru held andakt.

Utlodding
Mat og kaffi

Arr. Samarbeid mellom kyrkja og bedehuset

Se plakat her

 

 

Tilbake