Soknemøte Åseral kyrkjelyd


Onsdag 26.oktober kl.17.00 på kyrkjekontoret i Åseral

 


 

Soknemøte Åseral kyrkjelyd

Åseral sokneråd ønskjer å redusere talet på valde medlemmar av soknerådet frå 6 til 4 medlemmar.

Saka avgjerast i soknemøte der alle medlemmar kan koma å røyste for eller imot.
Onsdag 26.oktober kl.17.00 på kyrkjekontoret i Åseral

 

Tilbake