Ord til ettertanke


Vår Gud han er så fast ei borg.

 

 

 

Her har soknepresten skrive nokre ord til dykk inn i ei vanskeleg tid, som de kan få fram ved å klikke her.

Tilbake