Kyrkja i desse tider.


Dette får koronaviruset å seie for Åseral kyrkjelyd:

 

På grunn av dei rådande tilhøve vert gudstenestane framover avlyst. Det same gjeld dei fleste andre arrangementa. Les meir om kva kyrkja kan tilby no på Agder og Telemark bispedøme si heimeside.  

Tilbake