Kyrkjeverja har slutta


Kyrkjeverja vår gjennom snart 20 år, Linda Fosse, har no gått av med pensjon. Stillinga vert no lyst ut. I mellomtida er vi fleire som held hjula i gang. Men kyrkjekontoret vil vere stengd i juli. Frå august tek den nye diakonen vår,  Helga Victoria Aas Johnsen, til som vikar i ein 20 % stilling som vikarierande kyrkjeverje. 

 

Tilbake