Alle rettigheter 2019 Åseral kirkelige fellesråd

Kontaktinformasjon


Åseral kyrkjelyd

Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral - Se kart
Kyrkjeverje: Vikar frå 5. august: 
Helga Victoria Aas Johnsen. (992 30 189)

Mellombels vikarierande kyrkjeverjer: Arna Berg (905 00 467) og Åse Austrud (918 89 555). 
Telefon kyrkjekontoret: 38 28 58 65
Epost kyrkjekontoret:
 post@aseral.kyrkjelyd.no
Sokneprest Kjell Steinbru. 
Telefon: 473 28 472
Epost: kjell.steinbru@aseral.kyrkjelyd.no

Jan Martin Austad

Per Ragnar Haraldstad

95108788

Send e-post

Helga Victoria Aas Johnsen

992 30 189

Send e-post

Oddbjørn Stakkeland

91561029

Send e-post

Kjell Steinbru

473 28 472

Send e-post

Knut Olav Uppstad

40041041

Send e-post